ElSqBgEnFrDeItRuEsTr

Espa

ETOA Logo1

A+ A A-

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης

  • Εμφανίσεις: 15163

Eka

Μεταβείτε απ' ευθείας σε: Περιγραφή / Ε.Κ.Α. - Πρακτικά Οφέλη / Ποιός τη δικαιούται / Που χρησιμοποιείται / Αναγραφόμενες πληροφορίες / Χρονικά όρια / Άρνηση τοπικού φορέα / Απώλεια Κάρτας / Χρήσιμες Πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Επειδή οι ασθένειες και τα ατυχήµατα δεν σταµατούν στα... σύνορα, φρόντισε να πάρεις τα µέτρα σου για οποιοδήποτε απρόοπτο σου συµβεί στο εξωτερικό. Μάθε τα πάντα, λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας και κάν' την «όπλο» σου!
Με µικρό µέγεθος, πλαστικοποιηµένη και µε όψη που θυµίζει πιστωτική κάρτα, δεν καταλαµβάνει θέση στις αποσκευές σου. Η χρησιµότητα της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), ωστόσο, µπορεί να αποδειχθεί αντιστρόφως ανάλογη προς το µέγεθός της, αν (χτύπα ξύλο) τη χρειαστείς κατά τη διάρκεια των διακοπών σου ή εν µέσω ενός επαγγελµατικού ταξιδιού.
 
Ποιά τα πρακτικά οφέλη της Ε.Κ.Α.Α.;
Η κάρτα σού εξασφαλίζει ισότιµη µε τους κατοίκους του µέρους το οποίο θα επισκεφθείς πρόσβαση στους φορείς υγειονοµικής περίθαλψης του δηµόσιου τοµέα (π.χ. γιατρό, νοσοκοµείο ή κέντρα υγείας). Εάν πρέπει να λάβεις φροντίδα κάπου όπου µπορεί να υπάρχουν επιπλέον χρηµατικές επιβαρύνσεις (π.χ. Γαλλία, Ολλανδία ή Ελβετία, στις οποίες εµπλέκονται και ιδιωτικοί παράγοντες στο εν λόγω σύστηµα), θα αποζηµιωθείς είτε αµέσως, είτε µετά την επιστροφή σου στην πατρίδα. Το σκεπτικό είναι να σου παρασχεθεί η ιατρική προστασία, όταν τη χρειαστείς, για να συνεχίσεις τη διαµονή σου. Σε καλύπτει επίσης σε περιπτώσεις αιφνίδιας ασθένειας ή ατυχήµατος στη διάρκεια διακοπών, σπουδών στο εξωτερικό ή επαγγελµατικού ταξιδιού. Φροντίζει ακόµη για κάθε ιατρική αγωγή σε σχέση µε την εγκυµοσύνη, συµπεριλαµβανοµένου του τοκετού, καθώς µια έγκυος βρίσκεται προσωρινά σε άλλη χώρα. Επίσης, σε περιπτώσεις χρόνιας ιατρικής πάθησης κατά τη διάρκεια σύντοµης επίσκεψης σε ξένο κράτος, ο ασθενής έχει το δικαίωµα σε κάθε απαραίτητη αγωγή. Ωστόσο, αν η κατάστασή του απαιτεί ειδική ιατρική παρακολούθηση κι εξειδικευµένες τεχνικές ή εξοπλισµό (π.χ. αιµοκάθαρση), ενδεχοµένως να πρέπει η παραµονή να οργανωθεί εκ των προτέρων, ώστε να εξασφαλιστεί ο εξοπλισµός ή η θεραπεία που θα χρειαστεί. Αυτό µπορεί να γίνει ενηµερώνοντας την τοπική ειδική ιατρική µονάδα του τόπου προορισµού, λίγο προτού γίνει η αναχώρηση από την πατρίδα.

Ποιός τη δικαιούται;
Τα άτοµα που τη δικαιούνται είναι οι εργαζόµενοι κι ασφαλισµένοι στα κρατικά ταµεία (ΙΚΑ, Ο.Α.Ε.Ε. κ.λπ.), όπως επίσης οι συνταξιούχοι αλλά και µέλη οικογένειας εργαζοµένων που έχουν έγκυρο βιβλιάριο υγείας. Ακόµη όσοι καλύπτονται από ένα κρατικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Κάθε άτοµο στην ίδια οικογένεια πρέπει να έχει τη δική του, ξεχωριστή κάρτα, η οποία και πρέπει να αναγράφει τα ατοµικά του στοιχεία.
Σε πόσο χρόνο µπορείς να την προµηθευτείς, πώς και πόσο θα σου κοστίσει;
Η απόκτηση της κάρτας είναι δωρεάν. Επικοινωνείς µε τον τοπικό φορέα ασφάλισης και συµπληρώνεις την «Αίτηση Έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας», προσκοµίζοντας θεωρηµένο βιβλιάριο υγείας και διαβατήριο ή νέου τύπου ταυτότητα. Σε περίπου 5 εργάσιµες σου έρχεται ταχυδροµικώς. Αν τη χρειάζεσαι άµεσα, µπορείς να προµηθευτείς το Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης αυθηµερόν, αλλά να γνωρίζεις πως ισχύει εναν µόλις µήνα. Κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανοµή τής κάρτας στη δική της επικράτεια.
 
Πού µπορείς να τη χρησιµοποιήσεις;
Η Ε.Κ.Α.Α. σε διευκολύνει στα 27 µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεµβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία), καθώς και στις Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία.
 
Ποιες πληροφορίες αναγράφονται σε αυτή;
Στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας αναγράφονται το ονοµατεπώνυµο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθµός ταυτότητας κι η ηµεροµηνία γέννησης, όλα µε λατινικούς χαρακτήρες. Δεν περιέχεται κανένα ιατρικό δεδοµένο.
 
Για πόσο διάστηµα ισχύει;
Το χρονικό διάστηµα που ισχύει η Ε.Κ.Α.Α. ποικίλλει. Στην Ελλάδα η περίοδος αυτή ορίζεται στο ένα έτος. Με την πάροδο αυτού του διαστήµατος, πρέπει να εκδώσεις καινούρια.
 
Μπορεί να σου την αρνηθεί ο τοπικός φορέας;
Από τη στιγµή που θα αιτηθείς την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός σου φορέας είναι υποχρεωµένος να σου τη χορηγήσει. Εάν όχι, έχεις το δικαίωµα για προσφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να σου δώσει πληροφορίες για το πώς θα ασκήσεις τα δικαιώµατά σου και προτείνει να επικοινωνήσεις µε το κέντρο Solvit, για να µάθεις πώς υποβάλλεται µια καταγγελία.
 
Τι συµβαίνει αν ταξιδέψεις χωρίς την κάρτα και χρειαστείς ιατρική βοήθεια;
Όταν ταξιδεύεις για οποιοδήποτε λόγο, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να παίρνεις µαζί σου την Κάρτα. Σε περίπτωση που δεν συµβεί αυτό, µπορείς πάντα να απευθυνθείς σε κάποιον οργανισµό κρατικής ασφάλισης, ο οποίος µε τη σειρά του επικοινωνεί µε τον αντίστοιχο στη χώρα σου. Διαφορετικά, ζήτας από τον τοπικό σου φορέα να σου στείλει µε φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ένα Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης, το οποίο θα σου προσφέρει τα ίδια δικαιώµατα µε την κάρτα. Τέλος, πρέπει πάντα να θυµάσαι ότι η κάρτα θα διευκολύνει την πρόσβασή σου σε δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη επιτόπου ή κατά την επιστροφή των εξόδων σου, αν σου έχει ζητηθεί να τα προκαταβάλεις.
 
Χρήσιµες πληροφορίες
 
•    Η Κάρτα εκδίδεται από τον τόπο κατοικίας, ο οποίος επιβαρύνεται µε τις δαπάνες για τις παροχές που αυτή σου προσφέρει.
•    Απόφυγε τις ιστοσελίδες που υποτίθεται πως «µπορούν να σου βγάλουν την κάρτα έναντι κάποιου µικρού χρηµατικού αντιτίµου».
•    Η Κάρτα χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση προσωρινής διαµονής σε µέλος της Ε.Ε. κι όχι σε περίπτωση κατοικίας σε αυτό. Η Ε.Κ.Α.Α. µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε κάποιο πρόγραµµα ιδιωτικής ταξιδιωτικής ασφάλισης.
•    Είναι σηµαντικό να θυµάσαι πως η Κάρτα δεν καλύπτει τα έξοδα υγειονοµικής περίθαλψης, ενώ είσαι στο εξωτερικό µε σκοπό τη θεραπευτική αγωγή για ασθένεια ή τραύµα που είχες προτού ταξιδέψεις. Ακόµη δεν αφορά φορείς παροχής υγειονοµικών υπηρεσιών του ιδιωτικού τοµέα.
•    Ένα ποσοστό µικρότερο του 2% των Ελλήνων έχει προχωρήσει στην έκδοσή της, σε αντίθεση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου το συγκεκριµένο ποσοστό ξεπερνάει σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα και το 90% (π.χ. Ιταλία 99%, Λιχτενστάιν 98%).
•    Κάτοχοί της είναι πάνω από 170.000.000 άνθρωποι πανευρωπαϊκά!
 
EXPERT
Η προϊσταµένη ασφάλισης & παροχών ασθενείας Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ι.Κ.Α., η κα Κ. Αγγελοπούλου, λύνει τις απορίες µας σχετικά µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.
Ποια πιστεύετε πως είναι τα πλεονεκτήµατα της Ε.Κ.Α.Α.; Σου δίνει αρχικά ένα αίσθηµα ασφάλειας, σε οποιοδήποτε σηµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι αν βρίσκεσαι. Ακόµη σού παρέχει τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε γιατρό ή νοσοκοµείο και τέλος, σου προσφέρονται τα ίδια δικαιώµατα υγείας µε αυτά που απολαµβάνεις εδώ.
Σε ποια κατηγορία κοινού αναφέρεται η κάρτα; Δεν αναφέρεται σε µία µόνο κατηγορία, αλλά και σε ένα ευρύτερο φάσµα ανθρώπων. Από φοιτητές που πηγαίνουν στο εξωτερικό µε προγράµµατα ανταλλαγής και συνταξιούχους που ταξιδεύουν αρκετά µέχρι υψηλόβαθµα στελέχη πολυεθνικών εταιρειών που είναι ασφαλισµένα στο ταµείο µας.
Πώς ακριβώς λειτουργεί;
Με τον ίδιο τρόπο, όπως παντού. Ουσιαστικά αποτελεί το «διαβατήριο» εισόδου στις δηµόσιες υπηρεσίες περίθαλψης κάθε χώρας. Έχεις τα προνόµια που θα είχες, αν νοσηλευόσουν στην Ελλάδα.
Πιστεύετε πως ο ταξιδιώτης µε µια καλύτερη ενηµέρωση -αλλά και λόγω της οικονοµικής ύφεσης- θα στραφεί προς τη λύση της Ε.Κ.Α.Α. όσον αφορά στην εν λόγω ασφάλισή του; Πιστεύω πως δεν αποτελεί λύση, αλλά δικαίωµα του κάθε πολίτη να έχει στην κατοχή του την Ε.Κ.Α.Α. Δεδοµένων των συνθηκών που επικρατούν αυτή την εποχή, είναι σίγουρα µια πάρα πολύ καλή επιλογή.