ElSqBgEnFrDeItRuEsTr

Espa

ETOA Logo1

A+ A A-

Ακτοπλοϊκά Εισητήρια

  • Εμφανίσεις: 7871

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗ

1. Το εισιτήριο είναι ατομικό και ονομαστικό, δεν μεταβιβάζεται και ισχύει για τη θέση, τη διαδρομή, την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης για την οποία εκδόθηκε.
2. Ο επιβάτης οφείλει να βρίσκεται στο χώρο επιβίβασης του πλοίου τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αναχώρηση. Σε περίπτωση προσέλευσης του επιβάτη μετά τον απόπλου, ο ναύλος δεν επιστρέφεται.
3. Ο επιβάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη φύλαξης των αποσκευών του, καθώς επίσης και οποιαδήποτε τιμαλφή, χρήματα και αντικείμενα αξίας εμπεριέχονται σε αυτές. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για φθορά ή απώλειά αυτών. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση του δρομολογίου, παρέκκλιση και μη τήρηση κανονικής πορείας, που οφείλονται σε κακές καιρικές συνθήκες ή εντολές των Λιμενικών Αρχών ή σε λόγους ανωτέρας βίας.
4. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.
5. Οι επιβάτες οφείλουν να τηρούν τις κατά περίπτωση σχετικές Λιμενικές, Υγειονομικές και Τελωνειακές διατάξεις.
6. Οι επιβάτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του πλοιάρχου και του πληρώματος, που αφορούν στην τήρηση της τάξης και στην ασφάλεια του πλοίου.
7. Για κάθε παράπονο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβάτες πρέπει να απευθύνονται στον πλοίαρχο ή στον ύπαρχο του πλοίου και μετά το πέρας του ταξιδιού αρχικά στον εκδότη του εισιτηρίου ή στην πλοιοκτήτρια εταιρεία ή στις Λιμενικές Αρχές. Εφόσον ο επιβάτης δεν ικανοποιηθεί, μετά την παρέλευση 15 εργάσιμων ημερών, μπορεί να απευθυνθεί στη Λιμενική Αρχή επιβίβασης ή αποβίβασής του ή στην αρμόδια από την Αριθμ. 3332.12/01/09/23-02-2009 (ΦΕΚ 427 Β') Υ.Α. Υπηρεσία.
8. Σε περίπτωση διαφοράς, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα αστικά δικαστήρια.


ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

1. Ο οδηγός υποχρεούται να φορτώσει και να εκφορτώσει το όχημά του.
2. Ο επιβάτης υποχρεούται να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης μία (1) ώρα πριν τον απόπλου του πλοίου.
3. Οι επιβάτες των οχημάτων υποχρεούνται να αποβιβάζονται από αυτά πριν από την φόρτωσή τους στο πλοίο.
4. Οι οδηγοί και επιβάτες πρέπει να φέρουν μαζί τους αντικείμενα που θα χρειασθούν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μετά την αναχώρηση απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο οχημάτων.
5. Απαγορεύεται στους επιβάτες να μεταφέρουν εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ

Η παραμονή κατοικίδιων ζώων στους κλειστούς χώρους του πλοίου απαγορεύεται. Οι επιβάτες μπορούν να συνοδεύουν τα κατοικίδια ζώα τους στα εξωτερικά καταστρώματα του πλοίου. Επίσης υπάρχουν ειδικά διαμερίσματα ζώων (kennels) στα εξωτερικά καταστρώματα, σε ορισμένα  πλοία δύναται η δυνατότητα ειδικής καμπίνας (pet cabin)

ΝΑΥΛΟΙ / ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Η τιμή του εισιτηρίου (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του επιβάτη στο λιμένα προορισμού καθώς επίσης και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.). Γεύματα και snacks δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου. Η τιμή της απόδειξης μεταφοράς οχήματος (ναύλος) περιλαμβάνει τη μεταφορά του  οχήματος στο λιμένα προορισμού και τις εκάστοτε νόμιμες επιβαρύνσεις επ' αυτού (Φ.Π.Α., λιμενικά τέλη κ.λπ.).
Οι εκπτώσεις δεν είναι αθροιστικές. Εφόσον συντρέχουν περισσότερες της μίας περιπτώσεις εκπτώσεων, εφαρμόζεται μόνον η μεγαλύτερη έκπτωση. Οι επιβάτες που δικαιούνται εκπτώσεως πρέπει να το δηλώσουν κατά την κράτηση των θέσεων και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα τόσο κατά την έκδοση των αντιστοίχων εκπτωτικών εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους στο Πλοίο. Μετά την έκδοση του εισιτηρίου, ουδεμία διαφορά ναύλου επιστρέφεται.


Camping εν πλω
Το camping εν πλω ισχύει από 1η Απριλίου μέχρι 31 Οκτωβρίου. Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση θέσεων γιατί ο χώρος camping εν πλω είναι περιορισμένος. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά σε όσους κάνουν camping εν πλω το μαγείρεμα, η χρήση υγραερίου και η οποιαδήποτε χρήση φωτιάς ή φλόγας. Παρακαλούνται οι επιβάτες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στους κανονισμούς που αφορούν το camping εν πλω, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι πάνω στα πλοία.

Γεύματα
Tα γεύματα δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του εισιτηρίου.

Συναλλαγές εν πλω
Στα πλοία, νόμισμα συναλλαγής είναι το Ευρώ. Τα πλοία διαθέτουν Γραφεία Συναλλάγματος καθώς και ΑΤΜ για την εξυπηρέτησή των επιβατών. Οι περισσότερες από τις πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές.
Τηλεπικοινωνία & Internet
Στο πλοίο παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
* Τηλεφωνική επικοινωνία μέσω κερματοδεκτών δορυφορικής λήψης.
* Χρήση του κινητού τηλεφώνου καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Για πληροφορίες όσον αφορά τη συγκεκριμένη δορυφορική επικοινωνία και τις χρεώσεις,οι επιβάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στη Ρεσεψιόν.
* Internet corner και ασύρματη πρόσβαση (WI-FI) καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.